วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

สถิติ ครู นักเรียน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559

สถิติ ครู
ครูประจำการ
33 คน
ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง)
4 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4 คน
ครูผู้ดูแลเด็ก อนุบาล
1 คน
 
รวม
42 คน
ฝ่ายสนับสนุน
นักการภารโรง
2 คน
 
แม่ครัว
2 คน
คนขับรถ
1 คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน
47 คน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ .15....คน
พระอาจารย์ฝึกการสอน 2 รูป
นักศึกษาสังเกตุการณ์สอน .. คน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2559