รับสมัครนักเรียน ระดับ อนุบาล
เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2555 หรือ อายุย่างปีที่ 5 รับจำนวน 70 คน
เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2554 หรือ อายุย่างปีที่ 6 รับจำนวน 70 คน