นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

บทความเผยแพร่

         

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง

Hit Counter by Digits

ลำดับเข้าเยี่ยมชม