ดูภาพย้อนหลัง และปัจจุบัน ได้ที่นี่ คลิก facebook
13 ตค 2559 ร่วมประเพณีออกพรรษา
อาคารอเนกประสงค์เสร็จแล้วครับ ภาพถ่าย
เตรียมงาน ออกพรรษา ภาพกิจกรรม1 2
17พย59 เทศบาลนครขอนแก่นเยี่ยมอนุบาล ภาพ
บำเพ็ญกุศล หลวงพ่อหน่อย วัดป่าเทพนิมิตร ภาพ
20ธค2559 ค่ายวิทย์-คณิต ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี2559 ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด26มิย58
ประกาศ การสอบราคาซื้อหนังสือ ไฟล์เอกสาร
วรรณคดี ขุนช้างขนแผน 12มค60 ภาพกิจกรรม
ิจกรรมวันเด็ก 13มค2560 ภาพกิจกรรม
17ธค-3มค2560 สวนแนวตั้ง รร.หนองใหญ่ ภาพ
ประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ปี 2560
11มค60 พิธีไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ยินดีต้อนรับครูโอนย้าย ครูมะลิกา ไชยปรีชา
วันงดสูบบุหรี่โลก ภาพกิจกรรม
ยินขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
ผอ บุญธรรม โบราณมูล กล่าวอำลา ครู นักเรียน
ของดีชุมชน เขต 2 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ นักรบสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน รร บ้านยางคำ BBL
พิธีไหว้ครู 12มิย2560 ภาพกิจกรรม1 กิจกรรม2
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ปี 2560 คลิป1 ภาพ1
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรม
วง colure moon drum ได้รองชนะเลิศอัน 1คลิป
ตัวแทนนักเรียนไปแข่งกีฬาระดับประเทศ ภาพ
ร่วมถวายอาลัย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ภาพข่าว
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
โครงการอบรมอัคคีภัย ภาพข่าว
ศึกษาดูงาน รร.พอเพียง ร้อยเอ็ด ภาพข่าว
เดินทางไกลค่ายพักแรมลูกเสือ ภาพกิจกรรม
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ภาพกิจกรรม
รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำกระทง หารายได้เข้าวัดกับชุมชน ภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ภาพกิจกรรม
ิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ผอ.วาสนา แม้นญาติ 6กค60
ประกาศ รับสมัครครูภาษาจีน 2 อัตรา 19พย2561
อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภาพกิจกรรม
ันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ภาพกิจกรรม
่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาพกิจกรรม
ันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรม
ประชุมครูเทศบาลนครขอนแก่น ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้งาน ปถ05 ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานวิชาการร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพยนต์ โปรเมอัจฉริยะต้องสร้าง ถอดบทเรียน
กีฬาเทศบาลนครขอนแก่นปี 2562 ภาพกิจกรรม
ร้านสตาร์บาเบอร์มาบริการตัดผมชาย ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพช่องฟัน ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพตนเอง ภาพกิจกรรม
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
PLC คณะครูทุกวันในตอนเช้า ภาพกิจกรรม
สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ ภาพกิจกรรม
งานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภาพข่าว
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน ภาพข่าว
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ภาพข่าว
อบรมวัยรุ่น วัยใส ภาพกิจกรรม
เต้นบาสะโลบ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ภาพ
อาหารกลางวันนักเรียนทำกินเอง ภาพกิจกรรม
ทอดกฐินวัดป่าศิริวันวนาราม ภาพกิจกรรม
ทอดกฐินวันป่าเทพนิมิตร ภาพกิจกรรม
ิตศึกษา ปัญญาภายใน ภาพกิจกรรม ยกเลิก 1ตค62
รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น ภาพข่าว
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี คลิก
มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาระดับภาค ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดโรงเรียน ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คลิก
QR CODE รวมศิษย์เก่า คลิกที่นี่
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า รร หนองใหญ่ คลิก
Professional Learning Community PLC
โครงการแก้มลิงหนองอีเลิง คลิก
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 2562 คลิก
รับสมัครครูภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 64 คลิก
คณะครูศึกษาดูงาน รร อบจ เชียงราย คลิกที่นี่
อบรมการเรียนระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
คณะครูเดินทางส่ง ผอ.จินตนา เชื้อปรีชา คลิกที่นี่
โครงการศึกษาดูงานการศึกษาทางเลือกใหม่ คลิก
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คลิก
ตรวจแปลงปลูกผักพระราชทาน คลิก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คลิก
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คลิก
ยื่นหนังสือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 6 คลิก
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 คลิก
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 คลิ๊ก
ปรับปรุงสถานที่ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง คลิ๊ก
งานบุญคูนเมืองขอนแก่น คลิก
ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม คลิก
ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่ คลิก 1ธค65
สวัสดีปีใหม่ 2022 2565 ภาพกิจกรรม
ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2566 คลิกดูกิจกรรม
โครงการค่าย 3 ภาษา วันคริสมาสต์ ภาพกิจกรรม
 
 

งานเกษียณอายุราชการ 9กย2559 ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
กีฬาเทศบาล ปีการศึกษา 2558
โครงการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา2558

งานเกษียณอายุราชการ 9กย2559 ภาพกิจกรรม

เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สทศน 4/12
ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด 3สค58
วันแม่แห่งชาติ 11สค58

วันที่ 16 ม.ค.2556 กิจกรรม งานวันครูแห่งชาติ รางวัลครูหัวใจทองคำ และ หนึ่งแสนครูดี ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมครูหัวใจทองคำ ภาพกิจกรรมหนึ่งแสนครูดี
วันที่ 11 ม.ค.2556 จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 คณะครูร่วมกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ธ.ค.2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม วันคริสมาตร์ ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 ธ.ค. 2555 มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเีรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพัีกแรม ลูกเสือ เนตรนารี ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิืจกรรม วันพ่อแห่งชาติื ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2555 กฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพกิจกรรม

วันที่ 2,8 ต.ค. 2555 ประเมิืนแฟ้มนักเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ส.ค. 2555 เยี่ยมบ้าน คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อดูสถานที่ซ่อมแซม บ้านของผู้ด้อยโอกาส ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.ค. 2555 นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่าน CAI ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิ.ย. 2555 อัดรายการคนเก่งไอซีทีช่อง 11 ภาพกิจกรรม