ดูภาพย้อนหลัง และปัจจุบัน ได้ที่นี่ คลิก facebook
13 ตค 2559 ร่วมประเพณีออกพรรษา
อาคารอเนกประสงค์เสร็จแล้วครับ ภาพถ่าย
เตรียมงาน ออกพรรษา ภาพกิจกรรม1 2
17พย59 เทศบาลนครขอนแก่นเยี่ยมอนุบาล ภาพ
บำเพ็ญกุศล หลวงพ่อหน่อย วัดป่าเทพนิมิตร ภาพ
20ธค2559 ค่ายวิทย์-คณิต ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี2559 ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด26มิย58
ประกาศ การสอบราคาซื้อหนังสือ ไฟล์เอกสาร
วรรณคดี ขุนช้างขนแผน 12มค60 ภาพกิจกรรม
ิจกรรมวันเด็ก 13มค2560 ภาพกิจกรรม
17ธค-3มค2560 สวนแนวตั้ง รร.หนองใหญ่ ภาพ
ประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ปี 2560
11มค60 พิธีไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ยินดีต้อนรับครูโอนย้าย ครูมะลิกา ไชยปรีชา
วันงดสูบบุหรี่โลก ภาพกิจกรรม
ยินขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
ผอ บุญธรรม โบราณมูล กล่าวอำลา ครู นักเรียน
ของดีชุมชน เขต 2 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ นักรบสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน รร บ้านยางคำ BBL
พิธีไหว้ครู 12มิย2560 ภาพกิจกรรม1 กิจกรรม2
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ปี 2560 คลิป1 ภาพ1
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรม
วง colure moon drum ได้รองชนะเลิศอัน 1คลิป
ตัวแทนนักเรียนไปแข่งกีฬาระดับประเทศ ภาพ
ร่วมถวายอาลัย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ภาพข่าว
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
โครงการอบรมอัคคีภัย ภาพข่าว
ศึกษาดูงาน รร.พอเพียง ร้อยเอ็ด ภาพข่าว
เดินทางไกลค่ายพักแรมลูกเสือ ภาพกิจกรรม
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ภาพกิจกรรม
รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำกระทง หารายได้เข้าวัดกับชุมชน ภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ภาพกิจกรรม
ิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ผอ.วาสนา แม้นญาติ 6กค60
ประกาศ รับสมัครครูภาษาจีน 2 อัตรา 19พย2561
 

งานเกษียณอายุราชการ 9กย2559 ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
กีฬาเทศบาล ปีการศึกษา 2558
โครงการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา2558

งานเกษียณอายุราชการ 9กย2559 ภาพกิจกรรม

เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สทศน 4/12
ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด 3สค58
วันแม่แห่งชาติ 11สค58

วันที่ 16 ม.ค.2556 กิจกรรม งานวันครูแห่งชาติ รางวัลครูหัวใจทองคำ และ หนึ่งแสนครูดี ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมครูหัวใจทองคำ ภาพกิจกรรมหนึ่งแสนครูดี
วันที่ 11 ม.ค.2556 จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 คณะครูร่วมกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ธ.ค.2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม วันคริสมาตร์ ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 ธ.ค. 2555 มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเีรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพัีกแรม ลูกเสือ เนตรนารี ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิืจกรรม วันพ่อแห่งชาติื ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2555 กฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพกิจกรรม

วันที่ 2,8 ต.ค. 2555 ประเมิืนแฟ้มนักเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ส.ค. 2555 เยี่ยมบ้าน คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อดูสถานที่ซ่อมแซม บ้านของผู้ด้อยโอกาส ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.ค. 2555 นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่าน CAI ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิ.ย. 2555 อัดรายการคนเก่งไอซีทีช่อง 11 ภาพกิจกรรม