เมื่อวันที่ 29-31 มิย. 2550 และ วันที่ 6-8 กค. 2550
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัด อบรม Animation โดยใช้โปรแกรม The Tab2.2 ที่ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT
วิทยากรจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คือ อ.อดิศักดิ์ จันทรโสภาค ย์ 081-4429232 อ .นิพนธ์ ขันแก้ว 089-9428777
โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 5 คน ครู 3 คนและนักเรียน 2 คน

ตัวอย่างผลงานโปรแกรมที่ใช้ปัจจุบัน เป็น รุ่นทดลองใช้ 30 วันน่ะครับ ดาวโหลดได้ที่เวป www.the-tab.com
ดาวโหลดโปรแกรม ที่นี่ครับ http://www.the-tab.com/cgi-shl/download/theTAB.exe
หรือ ที่นี่ครับ http://cracks.thebugs.ws/pages/D/6.shtml จะเล่นได้ฟรีตลอดเลยน่ะครับ
ไฟล์ crack the-tab2.2
จาก ครูวีรชัย เพลินจิตร